Blackview Crown đạt 30969 điểm trong đánh giá Antutu Benchmark

Blackview Crown đạt 30969 điểm trong đánh giá Antutu Benchmark Ở mức độ tính toán đơn luồng (single thread), Blackview tỏ ra yếu hơn do có chỉ số xung nhịp CPU thấp hơn (1.7Ghz so với 2.5Ghz), tuy nhiên, khi kết hợp với bộ xử lý 8 lõi cho việc xử lý tổng thể, đòi […]

Read more

top