Coolpad bắt đầu bán smartphone tại Việt Nam

Coolpad bắt đầu bán smartphone tại Việt Nam
Coolpad là hãng điện thoại có trụ sở tại Trung Quốc, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông năm 2004. Theo thông cáo báo chí của hãng, năm 2005 Coolpad phát minh và sáng chế điện thoại thông minh 2 SIM đầu tiên trên thế giới. Bằng sáng …
Read more on ICT News

Coolpad launched Ivvi Little I with a thickness of 4.9mm
Coolpad Ivvi K1 is the slimmest phone in the world, featuring a thickness of just 4.7mm. The company did not want to stop there and has launched another incredibly slim device. Coolpad launched the Ivvi Little I which sports a thickness of just 4.9mm …
Read more on India Today

Tags

top